1. IDENTIFIKATIONSDATA
I overensstemmelse med oplysningspligten i artikel 10 i lov 34/2002 af 11. juli 2002 om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel, så afspejler følgende oplysninger: ejeren af webdomænet er YOURSILOCLEANING S. L.P.U. (i det følgende benævnt "YOURSILOCLEANING"), der er hjemmehørende på Calle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.I.F.: B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX registreret i handelsregistret med e-mailadresse: info@yoursilocleaning.com på webstedet.

2. BRUGERE
Adgang og / eller brug af denne YOURSILOCLEANING-portal er betinget af, at BRUGEREN accepterer de generelle betingelser for brug, der er afspejlet her, fra en sådan adgang og / eller brug. Ovennævnte betingelser finder anvendelse uanset eventuelle obligatoriske almindelige kontraktbetingelser.

3. BRUG AF PORTALEN
yoursilocleaning.com giver adgang til en lang række oplysninger, tjenester, programmer eller data (i det følgende benævnt "indhold") på internettet, som tilhører YOURSILOCLEANING eller dets licensgivere, og som BRUGEREN kan få adgang til. BRUGEREN påtager sig ansvaret for brugen af portalen. Dette ansvar omfatter også den registrering, der var nødvendig for at få adgang til visse tjenester eller indhold.
Ved denne registrering er BRUGEREN ansvarlig for at give sandfærdige og lovlige oplysninger. Som følge af denne registrering kan BRUGEREN få tildelt en adgangskode, som han/hun er ansvarlig for,
forpligter sig til at gøre omhyggelig og fortrolig brug af den. Brugeren forpligter sig til at gøre passende brug af indhold og tjenester (såsom chat-tjenester, diskussionsfora eller nyhedsgrupper), som Navn på skaberen af hjemmesiden selskab tilbyder via sin hjemmeside og som eksempel, men ikke begrænset til, ikke at bruge dem til (i) at deltage i ulovlige aktiviteter, ulovlige eller i strid med god tro og offentlig orden; (ii) sprede indhold eller propaganda af racistisk, fremmedfjendsk, pornografisk-ulovlig, apologi af terrorisme eller mod menneskerettighederne; (iii) forårsage skade på de fysiske og logiske systemer hos Nombre de la empresa creadora del sitio web, dets leverandører eller tredjeparter, indføre eller sprede computervirus eller andre fysiske eller logiske systemer, der kan forårsage ovennævnte skade; (iv) forsøge at få adgang til og, hvor det er relevant, bruge andre brugeres e-mail-konti og ændre eller manipulere deres meddelelser. Navn på den virksomhed, der har oprettet hjemmesiden, forbeholder sig ret til at fjerne kommentarer og bidrag, der krænker respekten for personens værdighed, som er diskriminerende, fremmedfjendske, racistiske, pornografiske, som krænker ungdommen eller barndommen, orden eller offentlig sikkerhed, eller som efter hans mening ikke er egnet til offentliggørelse. Under alle omstændigheder er YOURSILOCLEANING ikke ansvarlig for de holdninger, der udtrykkes af brugere via fora, chats eller andre deltagelsesværktøjer.

4. DATABESKYTTELSE
YOURSILOCLEANING overholder retningslinjerne i lov 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger, kongeligt dekret 1720/2007 af 21. december, som godkender forordningen om udvikling af den organiske lov og andre til enhver tid gældende bestemmelser, og sikrer korrekt brug og behandling af brugerens personoplysninger. Med henblik herpå vil brugeren sammen med hver formular til indsamling af personoplysninger i de tjenester, som brugeren kan anmode om fra info@yoursilocleaning.com, blive informeret om eksistensen og accepten af de specifikke betingelser for behandling af deres data i hvert enkelt tilfælde, idet de informeres om ansvaret for den oprettede fil, adressen på den ansvarlige, muligheden for at udøve deres ret til adgang, berigtigelse, annullering eller indsigelse, formålet med behandlingen og videregivelse af data til tredjemand, hvor det er relevant.

YOURSILOCLEANING oplyser også, at de overholder lov 34/2002 af 11. juli 2002 om informationssamfundet og elektronisk handel og vil til enhver tid anmode om dit samtykke til behandling af din e-mail til kommercielle formål.

5. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOMSRET
YOURSILOCLEANING ejer selv eller som erhverver alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder til sit websted samt de elementer, der er indeholdt heri (herunder, men ikke begrænset til billeder, lyd, lyd, video, software eller tekst, varemærker eller logoer, farvekombinationer, struktur og design, valg af anvendte materialer, computerprogrammer, der er nødvendige for dets drift, adgang og brug osv.), der ejes af YOURSILOCLEANING eller dets licensgivere.

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til bestemmelserne i artikel 8 og 32.1, andet afsnit, i loven om intellektuel ejendomsret, er udtrykkeligt forbudt reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder dens måde at gøre tilgængelig, hele eller dele af indholdet af denne hjemmeside, til kommercielle formål, i ethvert medium og med ethvert teknisk middel, uden tilladelse fra YOURSILOCLEANING. BRUGEREN forpligter sig til at respektere YOURSILOCLEANING's intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder. Du kan se elementerne på portalen og endda udskrive, kopiere og gemme dem på harddisken på din computer eller anden hardware, forudsat at det udelukkende er til personlig og privat brug. BRUGEREN skal afholde sig fra at slette, ændre, omgå eller manipulere enhver beskyttelsesanordning eller ethvert sikkerhedssystem, der er installeret på siderne påYOURSILOCLEANING.

6. UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR
YOURSILOCLEANING er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader af nogen art, der kan forårsage, men ikke begrænset til: fejl eller udeladelser i indholdet, manglende tilgængelighed af portalen eller overførsel af virus eller ondsindede eller skadelige programmer i indholdet, på trods af at have truffet alle de nødvendige teknologiske foranstaltninger for at forhindre det.

7. ÆNDRINGER
YOURSILOCLEANING forbeholder sig ret til at foretage uanmeldte ændringer, som det finder passende på sit websted, kan ændre, slette eller tilføje indhold og tjenester, der leveres gennem samme som den måde, hvorpå de præsenteres eller er placeret på sit websted.

8. LINKS
I tilfælde af at yoursilocleaning.com har links eller hyperlinks til andre internetsider, har YOURSILOCLEANING ingen kontrol over sådanne sider og indhold. Under ingen omstændigheder
YOURSILOCLEANING påtager sig intet ansvar for indholdet af et link, der tilhører et eksternt websted, og garanterer heller ikke for den tekniske tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, nøjagtighed, gyldighed og pålidelighed af indholdet af et link, der tilhører et eksternt websted, og garanterer heller ikke for den tekniske tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, nøjagtighed, gyldighed og gyldighed af et link, der tilhører et eksternt websted.
forfatningsmæssigheden af materiale eller oplysninger, der er indeholdt i sådanne hyperlinks eller andre internetsteder.

Ligeledes indebærer medtagelsen af disse eksterne forbindelser ikke nogen form for associering, fusion eller deltagelse med de tilsluttede enheder.

9. RET TIL UDELUKKELSE
YOURSILOCLEANING forbeholder sig ret til at nægte eller tilbagetrække adgang til portalen og/eller de tilbudte tjenester uden varsel, på egen anmodning eller på anmodning af en tredjepart, til de brugere, der overtræder disse brugsbetingelser.

10.GENERELT
YOURSILOCLEANING forfølger overtrædelse af disse betingelser og ethvert misbrug af sit websted ved at udøve alle civile og strafferetlige foranstaltninger, der måtte være gældende i henhold til loven.

11.ÆNDRING AF DISSE BETINGELSER OG VARIGHED
YOURSILOCLEANING kan til enhver tid ændre de betingelser, der er angivet her, og som er behørigt offentliggjort, som de vises her.

Gyldigheden af disse betingelser afhænger af deres eksponering, og de forbliver i kraft, indtil de er behørigt offentliggjort og ændret ved andre betingelser.

12. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION
Forholdet mellem YOURSILOCLEANING og BRUGEREN er underlagt spansk lov, og enhver tvist skal forelægges for domstolene i Madrid-Spanien.

Forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger indfører en ny tilgang til kontrol og behandling af personoplysninger. Vi har revideret og tilpasset vores privatlivspolitik til de nye krav og ønsker at give mere information og gennemsigtighed om behandlingen af personlige data.
YOURSILOCLEANING S.L.P.P.U med CIF B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger om sine brugere og kunder samt de oplysninger, der kan indsamles via webstedet.
Clínica YOURSILOCLEANING S.L.P.U. informerer brugerne af hjemmesiden om sin politik vedrørende behandling og beskyttelse af brugernes og kundernes personlige data, som kan indsamles ved at navigere eller indgå kontrakter om tjenester via hjemmesiden.
Formål med databehandlingen
Dine personlige oplysninger indsamles for at kunne give dig oplysninger om vores tjenester.
Behandlingen af de oplysninger, som du giver os via formularerne på www.yoursilocleaning.com-webstedet, er omfattet af denne samme fortrolighedspolitik.
De operationer, forvaltnings- og tekniske procedurer, der udføres på en automatiseret eller ikke-automatiseret måde, og som muliggør indsamling, opbevaring, ændring, overførsel og andre handlinger vedrørende personoplysninger, betragtes som behandling af personoplysninger.
YOURSILOCLEANING S.L.P.P.U. vil fortsætte med at behandle personoplysninger på en lovlig, loyal, gennemsigtig, hensigtsmæssig, relevant, begrænset, præcis og opdateret måde.
Data, der indsamles med henblik på levering af en tjenesteydelse
De personoplysninger, som du giver os med henblik på levering af en tjenesteydelse, skal være det minimum, der kræves for at kunne udarbejde kontrakten og for at kunne tilbyde dig de tjenester, som du har indgået kontrakt om, og for at kunne overholde juridiske forpligtelser.
Oplysningerne vil blive opbevaret i de lovbestemte perioder.
Data, der indsamles i forbindelse med anmodningen om oplysninger via webformularen.
De personlige oplysninger, der indsamles via webformularen til anmodning om oplysninger, er beregnet til at sende kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester.
Behandlingen af data i dette tilfælde er legitimeret af det udtrykkelige samtykke, som du giver os ved at acceptere at sende de oplysninger, som du har givet os via formularen.
Udøvelse af rettigheder
I overensstemmelse med de rettigheder, der er fastsat i forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger, kan du udøve din ret til adgang, berigtigelse, begrænsning af behandling, sletning, overførsel og indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger ved at sende din anmodning til den angivne postadresse eller til e-mailadressen info@yoursilocleaning.com.
For at kunne udøve dine rettigheder skal du identificere dig ved at fremvise dit id-kort.
Adressater
YOURSILOCLEANING S.L.P.P.U. informerer brugerne om, at deres personoplysninger ikke vil blive videregivet til tredjeparter, med undtagelse af de tilfælde, hvor en sådan videregivelse af oplysninger er omfattet af en retlig forpligtelse, eller hvor leveringen af en tjeneste indebærer et behov for et kontraktligt forhold med en databehandler. I sidstnævnte tilfælde kan modtagerne af dine oplysninger være visse databehandlere, der er nødvendige for at kunne levere tjenesterne korrekt.
YOURSILOCLEANING S.L.P.P.U. opretholder strenge kriterier for udvælgelse af databehandlere og forpligter sig kontraktligt over for hver enkelt databehandler til at overholde og håndhæve overholdelsen af de forpligtelser, der er fastsat på databeskyttelsesområdet.
Variation af data
Medmindre vi får besked om det modsatte, går vi ud fra, at oplysningerne ikke er blevet ændret, og at du forpligter dig til at underrette os om eventuelle ændringer.
Hvis du har klager, bedes du kontakte info@yoursilocleaning.com. Du kan også kontakte den spanske databeskyttelsesmyndighed www.agdp.es.

Cookie-koncept
Cookies er et værktøj, der bruges af webservere til at gemme og hente oplysninger om deres besøgende eller brugere. Det er intet andet end en tekstfil, som nogle servere installerer under browsing, og som giver dem mulighed for at få kendskab til oplysninger som: det sted, hvorfra du tilgår, forbindelsestidspunktet, den enhed, hvorfra du tilgår (fastnet eller mobil), det anvendte operativsystem og den anvendte browser, de mest besøgte sider, antallet af klik og data om brugerens adfærd på internettet. De indeholder ikke referencer, der gør det muligt at udlede brugerens navn og efternavn, og de kan ikke læse data fra din harddisk eller inkludere virus i dit udstyr. De kan heller ikke læse cookies, der er placeret på brugerens harddisk fra andre servere.
Hvorfor er de vigtige?
Webstedet er tilgængeligt, uden at det er nødvendigt at aktivere cookies, selv om deaktivering af cookies kan forhindre, at webstedet fungerer korrekt.
Ud fra et teknisk synspunkt gør cookies det muligt for websteder at fungere mere fleksibelt og tilpasset brugernes præferencer, f.eks. ved at lagre sproget, landets valuta eller registrere adgangsenheden.
De fastsætter beskyttelses- og sikkerhedsniveauer, der forhindrer eller vanskeliggør cyberangreb mod webstedet eller dets brugere.
De giver mediecheferne mulighed for at få kendskab til statistiske data, der indsamles for at forbedre kvaliteten og oplevelsen af deres tjenester.
De bruges til at optimere den reklame, vi viser brugerne, så vi tilbyder den reklame, der bedst matcher deres interesser.
Godkendelse af brugen af cookies
Der vises en meddelelse om cookies på webstedet, som brugeren eller den besøgende kan acceptere, hvorved han/hun udtrykkeligt giver sit samtykke til brugen af cookies som angivet nedenfor.
Brugere kan konfigurere deres browser til at afvise alle cookies som standard eller til at modtage en advarsel på skærmen om modtagelsen af hver enkelt cookie og beslutte, om de vil installere dem på deres harddisk eller ej.
Browserindstillinger
YOURSILOCLEANING S.L.P.P.U. minder sine brugere om, at brugen af cookies kan være betinget af, at de accepteres i forbindelse med installation eller opdatering af den browser, som de bruger.
Denne accept kan tilbagekaldes ved hjælp af de konfigurationsmuligheder for indhold og beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelige på webstedet. Ejeren anbefaler sine brugere at konsultere deres browsers hjælp eller få adgang til hjælpesiderne på de vigtigste browsere: Firefox, Internet Explorer, Safari og Chrome.
Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du kan tilbagekalde det givne samtykke eller om proceduren for deaktivering af cookies, og hvis du ønsker at stille spørgsmål om cookiepolitikken, kan du kontakte ejeren via følgende e-mailadresse info@yoursilocleaning.com og angive "Cookiepolitik" i emnelinjen.
Brugere, der surfer på webstedet, kan støde på cookies, der er indsat direkte af ejeren, eller cookies, der er indsat af andre enheder end ejeren, som beskrevet i de følgende afsnit:
 Sessionscookies, som udløber, når brugeren forlader siden eller lukker browseren, dvs. de er aktive i den periode, som besøget på hjemmesiden varer, og de slettes derfor fra vores computer, når brugeren forlader den.
Permanente cookies, de udløber, når det formål, de bruges til, er opfyldt, eller når de slettes manuelt, de har en sletningsdato og bruges normalt i forbindelse med onlinekøb, personalisering eller registrering, så man ikke behøver at indtaste en adgangskode konstant.
Afhængigt af den enhed, der administrerer det udstyr eller domæne, hvorfra cookies sendes, og som behandler de indsamlede data, kan vi skelne mellem førsteparts- og tredjeparts-cookies.
Egne cookies er de cookies, der sendes til brugerens computer og udelukkende administreres af os for at få hjemmesiden til at fungere bedre. De oplysninger, vi indsamler, bruges til at forbedre kvaliteten af vores service og din brugeroplevelse.
Tredjepartscookies, når brugeren interagerer med indholdet på vores websted, kan der også sættes tredjepartscookies (f.eks. når brugeren klikker på knapper på sociale medier eller ser videoer, der er hostet på et andet websted), som er cookies, der er sat af et andet domæne end vores websted. Vi kan ikke få adgang til de data, der er gemt i cookies fra andre websteder, når du surfer på disse websteder.
Når du browser på dette websted, betyder det, at følgende typer cookies kan blive installeret:

YOURSILO cleaning

Vi søger at gøre vores kunder tilfredse ved hjælp af de nyeste teknologier, støtte fra et eksperthold og kvaliteten af vores materialer.

Skræddersyede løsninger

Vi undersøger de specifikke behov hos hver enkelt kunde for at kunne tilbyde en skræddersyet løsning.

Konstant opdateret

Vi har et tværfagligt team af kvalificerede teknikere, som er eksperter i projektudvikling.

PAGE Siden er oprettet af Servibit 2021 Web Services Department. comercial@servibit.es +34 912 161 400